05/01/2018

Rådgiver - Jordbruk

 • Vefsn kommune
 • Vefsn, Norge
Jordbruk - Skogbruk - Fiske Rådgiver - Konsulent

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 25.01.2018

Vefsn kommune, Plan og utvikling har fra 1. februar 2018 ledig 100 % stilling som rådgiver jordbruk. Plan og utvikling består av byggesak, arealplan, kart/oppmåling, landbruk og geodata/eskatt. Enheten har totalt 15 ansatte, med 3 stillingshjemler innenfor landbruk.

Arbeids- og ansvarsområde

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Ansvar for oppgaver knyttet til økonomiske virkemidler i landbruket, herunder produksjons- og miljøtilskudd
 • Ansvar for ordning med avløsertilskudd ved sykdom
 • Kulturlandskapsoppgaver
 • Vedlikehold av landbruksregister og digitale kartløsninger, herunder gårdskart

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyskoleutdanning
 • Relevant praksis fra området, gjerne fra offentlig sektor
 • God kunnskap om relevant lov- og avtaleverket 
 • Ha humør, vise ansvarlighet, nysgjerrighet og engasjement
 • Gode samarbeids- og kommuniksasjonsevner
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne, pedagogisk innsikt, relasjonsskaper
 • God arbeidskapasitet og evne til å arbeide strukturert, selvstendig og i team

Personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt.

Vi tilbyr

 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Faglig og positivt arbeidsmiljø

Lønnsvilkår

Lønn etter avtale

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no 

Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere 

Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bringes med til et eventuelt intervju.

Søkerlister blir offentliggjort.

Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Kontakter

Navn: Hans-Gunnar Otervik
Tittel: Fagleder
E-post: Hans.Gunnar.Otervik@vefsn.kommune.no
Arbeid: 75101807

Navn: John Peter Garnes
Tittel: Enhetsleder
E-post: John.Peter.Garnes@vefsn.kommune.no
Mobil: 97660438
Arbeid: 75101800

Ansettelsesform

Fast

Søk nå