05/01/2018

Rådgiver / Arealplanlegger - vikariat

 • Vefsn kommune
 • Vefsn, Norge
Arkitekt - Geografi - Landskap Ingeniør - Sivilingeniør Rådgiver - Konsulent

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 25.01.2018

Vefsn kommune, Plan og utvikling har ledig to års vikariat, med mulighet for fast tilsetting, som arealplanlegger. Plan og utvikling består av byggesak, arealplan, kart/oppmåling, landbruk og geodata/eskatt. Enheten har totalt 15 ansatte, med 4 stillingshjemler innenfor arealplan. En av våre arealplanleggere skal arbeide med andre oppgaver i enheten og vi har derfor ledig vikariat.

Arbeids- og ansvarsområde

 • Saksbehandling plansaker
 • Utarbeide kommunale arealplaner
 • Oppdatering av planregister og forvaltningsbase
 • Gi faglige råd i spørsmål som gjelder Plan- og bygningsloven og KU-forskriften
 • Samfunnsplanleging

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning på høgskole/universitetsnivå, kombinert med praksis fra fagområdet. Planfaglig utdanning er ønskelig
 • Gode datakunnskaper og kjennskap til geografiske informasjonssystemer. Vefsn kommune benytter Gisline
 • Kunnskap om Plan- og bygningsloven, KU-forskriften og samfunnsplanlegging.
 • Evne til å jobbe systematisk og strukturert, selvstendig og i team
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Interessante arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Moderne utstyr i en enhet med høy kompetanse innenfor geografiske informasjonssystemer og fagfeltet. Vi benytter GIS-lineog EDB sak/arkiv i saksbehandling
 • Fleksitid
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Lønnsvilkår

Lønn etter avtale

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no

Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere 

Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bringes med til et eventuelt intervju.
Søkerlister blir offentliggjort.

Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Kontakter

Navn: Karin Devold
Tittel: Rådgiver
E-post: karin.devold@vefsn.kommune.no
Arbeid: 75101815

Navn: John Peter Garnes
Tittel: Enhetsleder
E-post: John.Peter.Garnes@vefsn.kommune.no
Mobil: 97660438
Arbeid: 75101800

Ansettelsesform

Vikariat

Søk nå