05/01/2018

Vikariat 80 % sykepleier Hjemmetjenesten parken

 • Vefsn kommune
 • Vefsn, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

vefsnkommune_top_ny.jpg

SØKNADSFRIST: 22.01.2018

Omsorgsdistrikt nord, Hjemmetjenesten parken, har ledig vikariat for sykepleier i 80 % stilling fra d.d. til 02.09.2018. Stillingen er i turnus med arbeid 19 helger pr. år.

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleier har et selvstendig ansvar for sin yrkesmessige utførelse og opptreden, og at faget utøves i henhold til yrkesetiske retningslinjer, etiske normer og gjeldende lovverk.
 • Sykepleier deltar i direkte tjenesteyting og har ansvar for å yte tjenester i samsvar med vedtak
 • Sykepleier skal ha kjennskap til eget kompetanseområde og sørge for et godt tverrfaglig samarbeid med ulike samarbeidsparter.
 • Sykepleier skal veilede pasient, pårørende, medarbeidere, studenter, elever og lærlinger 
 • Sykepleier må kunne gjøre faglige vurderinger og iverksette nødvendige tiltak
 • Sykepleier må kunne jobbe selvstendig, ha gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner
 • Være engasjert og initiativrik og medvirke til et godt arbeidsmiljø.

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker etter deg som:

 • Har godkjent høgskoleutdanning som sykepleier. Sykepleiestudenter som er ferdig med utdanninga i løpet av 2018 kan søke og tilsettes med forbehold om bestått eksamen.
 • Har relevant praksis fra arbeid i hjemmetjeneste, kjennskap til brukergruppen
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Har godt humør, viser ansvarlighet, har nysgjerrighet, viser engasjement 
 • Er en relasjonsskaper
 • Har god arbeidskapasitet og evne til å jobbe strukturert, selvstendig og i team 
 • Har grunnleggende datakunnskaper
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig

Det stilles krav om norskprøve 3 for utenlandske søkere. Dette kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

For utenlandske søkere må det foreligge dokumentasjon på at utdanningen er godkjent i Norge, NOKUT godkjenning

Det kreves tilfredsstillende politiattest for stillingen

Menn oppfordres til å søke

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju
Referanser bes oppgitt i søknaden

Vi tilbyr

 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Faglig og positivt arbeidsmiljø

Lønnsvilkår

Lønn ihht gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no

Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere 

Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bringes med til et eventuelt intervju.
Søkerlister blir offentliggjort.

Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Kontakter

Navn: Kirsten Emilsen
Tittel: Rådgiver
E-post: kirsten.emilsen@vefsn.kommune.no
Mobil: 41526712
Arbeid: 75101516

Navn: Mildrid Hendbukt-Søbstad
Tittel: Enhetsleder
E-post: Mildrid.Sobstad@vefsn.kommune.no
Arbeid: 75101515

Navn: Hege Markås Johnsen
Tittel: Sykepleier
E-post: hege.johnsen@vefsn.kommune.no
Mobil: 92235866

Ansettelsesform

Vikariat

Søk nå