05/01/2018

2 x 100 % sykepleier natt PBS Parkalleen

 • Vefsn kommune
 • Vefsn, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

vefsnkommune_top_ny.jpg
SØKNADSFRIST: 22.01.2018

Ved Parken bo- og servicesenter, avd. Parkalleen er det ledig 2 x 100 % stilling for sykepleier på natt. 75 % stilling er i fast turnus på natt + inntil 25 % stilling i ressursbank. Turnus med arbeid 19 helger pr. år.

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleier har et selvstendig ansvar for sin yrkesmessige utførelse og opptreden, og at faget utøves i henhold til yrkesetiske retningslinjer, etiske normer og gjeldende lovverk.
 • Sykepleier deltar i direkte tjenesteyting og har ansvar for å yte tjenester i samsvar med vedtak
 • Sykepleier skal ha kjennskap til eget kompetanseområde og sørge for et godt tverrfaglig samarbeid med ulike samarbeidsparter.
 • Sykepleier skal veilede pasient, pårørende, medarbeidere, studenter, elever og lærlinger 
 • Sykepleier må kunne gjøre faglige vurderinger og iverksette nødvendige tiltak
 • Sykepleier må kunne jobbe selvstendig, ha gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner
 • Være engasjert og initiativrik og medvirke til et godt arbeidsmiljø.

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker etter deg som:

 • Har godkjent høgskoleutdanning som sykepleier. Sykepleiestudenter som er ferdig med utdanninga i løpet av 2018 kan søke og tilsettes med forbehold om bestått utdanning.
 • Har relevant praksis fra arbeid ved institusjoner, kjennskap til brukergruppen
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Har godt humør, viser ansvarlighet, har nysgjerrighet, viser engasjement 
 • Er en relasjonsskaper
 • Har god arbeidskapasitet og evne til å jobbe strukturert, selvstendig og i team 
 • Har grunnleggende datakunnskaper
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig

Det stilles krav om norskprøve 3 for utenlandske søkere. Dette kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

For utenlandske søkere må det foreligge dokumentasjon på at utdanningen er godkjent i Norge, NOKUT godkjenning

Det kreves tilfredsstillende politiattest for stillingene.

Menn oppfordres til å søke.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. 
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Referanser bes oppgitt i søknaden.

Vi tilbyr

 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Faglig og positivt arbeidsmiljø
 • Engangsbeløp kr. 20.000,- ved tiltredelse
 • Flyttegodtgjøreing

Lønnsvilkår

Lønn ihht gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no.

Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere 

Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bringes med til et eventuelt intervju.

Søkerlister blir offentliggjort.

Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Kontakter

Navn: Arild N Berentzen
Tittel: Avdelingsleder
E-post: Arild.Berentzen@vefsn.kommune.no
Mobil: 92451830
Arbeid: 75101511

Navn: Kirsten Emilsen
Tittel: Rådgiver
E-post: kirsten.emilsen@vefsn.kommune.no
Mobil: 41526712
Arbeid: 75101516

Navn: Mildrid Hendbukt-Søbstad
Tittel: Enhetsleder
E-post: Mildrid.Sobstad@vefsn.kommune.no
Arbeid: 75101515

Ansettelsesform

Fast

Søk nå