09/01/2018

Kommunelege I - 100 % fast stilling

 • Rendalen kommune
 • Rendalen, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Lege

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 04.02.2018

100 % fast stilling som kommunelege I. Vi ønsker en lege som er eller vil bli spesialist i allmennmedisin. Samarbeidsevner og språkferdigheter vil bli vektlagt.

Om enheten:

Helsetjenesten holder til i tilpassede og moderne lokaler og legekontoret er en del av virksomhetsområdet helse- og omsorg. Kommunen har 2 legehjemler samt turnuslege. Legestillingene er fastlønnsstillinger. Jordmor og helsesøster er også tilknyttet legekontoret. Legekontoret er godt utstyrt og lokalisert til Otnes - med sine naturskjønne omgivelser. 

Til stillingen søker vi etter lege med følgende kvalifikasjoner:

 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon.
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten
 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner 
 • Løsningsorientert, og evne til tverrfaglig samarbeid innen helse og miljø
 • Utviklingsorientert 
 • Har pasienten i fokus og er opptatt av høy faglig kvalitet på tjenestene 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig

Asvarsområde/oppgaver:

 • Være fastlege og ha det faglige ansvaret for legekontoret
 • Medisinskfaglig rådgiving for helsetjenesten og øvrige kommunale tjenester. 
 • Miljørettet helsevern og smittevern - herunder smittevernlegefunksjon
 • Folkehelsearbeid og befolkningsrettede forebyggende tiltak og rådgivning
 • Medvirkning ved helsetjenestens system for planarbeid, rapportering og kvalitetssikring, 
 • samt helse og sosial beredskap. 
 • Deltakelse i interkommunalt legevaktsamarbeid med Nord-Østerdal 

Særskilte krav til stillingen:

 • Førerkort kl. B og bil er en forutsetning
 • Den som tilsettes må fremlegge politiattest av nyere dato

Vi kan tilby:

 • En spennende jobb i et aktivt og til tider hektisk arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig lønn 
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • God barnehagedekning, gode skoler
 • Nyere legebolig med gangavstand til legesenteret 

Søknad sendes:

Rendalen kommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Søk på stilling". Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og 
registrerer din CV i søknadsskjemaet. DET ER IKKE MULIG Å SENDE MED VEDLEGG. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som fremgår av lover, reglement og gjeldende avtaler.

Rendalen kommune har som hovedregel at stillingssøkere skal være offentlige jf. § 25 i offentlighetsloven. Dersom navn ikke ønskes offentliggjort, må dette begrunnes.

Kontakter

Navn: Geir Arne Nordfjord
Tittel: Hese- og omsorgssjef
E-post: Geir.Arne.Nordfjord@rendalen.kommune.no
Mobil: 91872200

Navn: Linda Cathrine Brænd
Tittel: Kommunelege 2
E-post: Linda.Cathrine.Brend@rendalen.kommune.no
Mobil: 47471820

Ansettelsesform

Fast

Søk nå