09/01/2018

Pedagogisk-Psykologisk rådgiver

 • Sør-Odal kommune
 • Sør-Odal, Norge
PP-tjeneste Rådgiver - Konsulent

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 05.02.2018

Odal PPT er en gjennomgående tjeneste og en del av det kommunale og fylkeskommunale hjelpeapparatet for kommunene Nord- og Sør-Odal samt Fylkeskommunen med tre videregående skoler. Vi har hyggelige og funksjonelle kontorer i Rådhuset på Skarnes.  Odal PPT er en utviklingsorientert tjeneste med sterkt motiverte og dyktige ansatte. Det nevnes spesielt at tjenesten deltar i flere utviklingsprosjekter i samarbeid med våre barnehager og skoler.

 Vi søker

Pedagogisk-psykologisk rådgiver i 100% stilling med tiltredelse så raskt som mulig.

 

Arbeidsoppgaver

 • Veiledning og rådgivning til pedagogisk personale i barnehage og skole

 • Sakkyndighetsarbeid der barnehageloven og opplæringsloven krever det

 • Organisasjonsutvikling og kompetanseheving i barnehage og skole

 • Tverrfaglig samhandling 

   

 • Kvalifikasjoner

  Vi søker personer som har

 • Pedagogisk/spesialpedagogisk kompetanse på 2. avdelings- eller master/Psykologisk kompetanse på masternivå

 • Gode kommunikasjonsferdigheter

 • Gode samarbeidsevner

 • God systemforståelse

   Utredningskompetanse og erfaring fra arbeid i PP-tjenesten er en fordel.

  Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

   Søkere må ha førerkort og disponere bil.

   Tilsetting i stillingen er betinget av godkjent politiattest.

   Spørsmål om stillingen kan rettes til PPT’s leder Kari Simonsen, tlf. 479 70 795 eller e-post  kari.simonsen@sor-odal.kommune.no 

   Søknaden merkes med arkivsaksnummer: 18/90

  Sør-Odal benytter elektronisk søknadsskjema. Noter deg arkivsaksnummeret og gå inn på https://e-skjema.no/Sor-Odal


Ansettelsesform

Fast

Søk nå