10/01/2018

Lærar ved Davik oppvekst

  • Bremanger kommune
  • Bremanger, Norge
Undervisning - Pedagogikk

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 15.02.2018

Ved Davik oppvekst er der ein barnehage med to avdelingar samt barne- og ungdomsskule med 75 elevar.  

Frå hausten 2018 har vi ledig eit årsvikariat som lærar i 100%. 

Den som vert tilsett må i tillegg til faglege kunnskapar:
• Ha gode samarbeidsevner
• Vere tydeleg og motivert leiar i klasserommet
• Vere engasjert til det beste for elevane

Gode norskkunnskapar vert vektlagt.

Kontaktperson:
Driftssjef ved Davik oppvekst Helge Bakke, tlf. 959 85 264 

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.
Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i søknadsteksten i søknaden

Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.

Ansettelsesform

Vikariat

Søk nå