11/01/2018

Fagleder byggesak i Halden Kommune

  • Halden kommune
  • Halden, Norge
Bygg og anlegg Ledelse

Stillingsbeskrivelse

haldenkommune_top.jpg

SØKNADSFRIST: 31.01.2018

Vår nåværende fagleder for byggesak ønsker seg nye utfordringer og skal over i annen stilling i kommunalavdeling Teknisk. Vi søker derfor etter hennes etterfølger.

Beskrivelse av arbeidssted

Byggesak er én av fire faggrupper i enhet plan og miljø. Enheten plan og miljø er organisert i kommunalavdeling Teknisk, og har i dag 26 ansatte fordelt på faggruppene plan, byggesak, geodata og miljø/landbruk. Enheten er lokalisert i sentrum av Halden - Storgata 7.

Vi kan tilby deg en spennende og utfordrende stilling i en ung og fremtidsrettet avdeling. Byggesak har totalt 9 medarbeidere du vil få det faglige ansvaret for. Disse har ulike profesjoner som ingeniører, jurister, eiendomsutvikler, arkitekt m.m. 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Som fagleder vil du ha det faglige ansvaret for kommunens byggesaksbehandling etter plan- og bygningslovens bestemmelser. I tillegg til de ordinære byggesakene har avdelingen ansvar for oppfølging av ulovligheter, og å gjennomføre tilsyn i byggesaker.

Kvalifikasjoner og utdanning

Vi ser først og fremst etter en person som har erfaring fra byggesaksområdet tidligere. I tillegg må du ha erfaring eller vise til evner til å kunne lede et team mot felles mål.

Din faglige bakgrunn/utdannelse er fortrinnsvis ingeniør, arkitekt, jurist eller tilsvarende utdannelse som passer til stillingen.
Vi ønsker at du har relevant kompetanse og praksis fra offentlig og/eller privat virksomhet innenfor fagområdet.
Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og du må kunne rettlede og veilede saksbehandlerne slik at brev og vedtak får en god utforming med fokus på klart språk.
Du bør ha god kunnskap om og erfaring med plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk.
Vi ønsker at du har god kjennskap til offentlig forvaltning.
Du må ha god kunnskap om og erfaring med bruk av digitale verktøy.
Du må ha førerkort klasse B. 

Personlige egenskaper

Du må være serviceinnstilt og løsningsorientert
Du må være positiv og ha evne til å skape et godt arbeidsmiljø
Du må ha evne til å skape god dialog mellom byggesakskunder og kommunen
Du må være selvstendig og samtidig ha gode samarbeidsevner

Vi kan tilby:
et godt og spennende fagmiljø
dyktige og hyggelige kollegaer
interessante arbeidsoppgaver
fleksibel arbeidstid med kjernetid fra 9-14.30
lønn etter avtale

Generelle betingelser

Lønn i henhold til lover og avtaleverk
Pliktig medlemsskap i gjeldende pensjonskasse

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontakter
Stine Iren Knudsen Lerhol
Fagleder byggesak
E-post stine.lerhol@halden.kommune.no 
Mobil 90156277
Arbeid 90156277

Bernt-Henrik Hansen
Enhetsleder
E-post bernt-henrik.hansen@halden.kommune.no 
Mobil 91519422

Ansettelsesform

Fast

Søk nå