11/01/2018

Helsefagarbeider

  • Nord-Odal kommune
  • Nord-Odal, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 17.01.2018

75 % stilling for helsefagarbeider

Hjemmetjenesten har en ledig stilling på 75 % for autorisert helsefagarbeider. Stillingen er i hovedsak ved Sand bosenter og arbeider tett med personalet der, men fungerer også i den ordinære hjemmetjenesten.

Vi ønsker oss søkere som har en del erfaring, er samarbeidsorientert og i stand til å ta selvstendig ansvar og funksjoner. Personlig egnehet tillegges vekt.

Det er krav om førerkort i tjenesten og kommunen har nå kommunale biler til bruk ute i hjemmetjenesten.

Kontaktpersoner:
Mari Melum 
tlf: +47 62978222 
mob: +47 47467102

Nord-Odal kommune Nord-Odal hjemmetjeneste

Hjemmesykepleien er en del av den kommunale helsetjeneste og skal bidra med å gi enhver rett til nødvendig helsehjelp for de som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Hjemmesykepleien er tilgjengelig hele døgnet og skal gi hjelp til alt fra personlig hygiene til sårskift og administrering av medisiner.  Tjenesten er gratis og gis til alle aldersgrupper.  Tjenesten gis etter søknad og det fattes vedtak på tildeling av tjenesten

Ansettelsesform

Fast

Søk nå