11/01/2018

Personal- og org.utvikling - Rådgiver/Fagansvarlig lønn

 • Bamble kommune
 • Bamble, Norge
Administrasjon - Økonomi Rådgiver - Konsulent

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 31.01.2018

100% fast stilling

På lønn/HR-avdelingen på rådhuset i Langesund er vi 10 ansatte som er opptatt av å utføre god saksbehandling og yte faglig rådgivning innenfor avdelingens fagområder til kommunens virksomheter og avdelinger. Vi har et meget godt og trivelig arbeidsmiljø, selv i en hektisk hverdag.

Arbeidsoppgaver:

 • Lønn/HR/tariff-relaterte oppgaver
 • Superbruker på fagsystem

Krav til kompetanse

 • Høyere utdanning innen økonomi/regnskap/HR
 • Kjennskap til gjeldende lov og avtaleverk på området lønn/HR
 • Gode datakunnskaper og interesse for ny teknologi, gjerne systemerfaring fra Visma og GAT

Øvrige kvalifikasjoner

 • Ansvarlig og ha evne til å tenke helhet
 • Samarbeidsevner - fleksibel
 • Nøyaktig, strukturert
 • Initiativrik med god gjennomføringsevne
 • En positiv kollega som bidrar inn i et godt arbeidsmiljø
 • Bidra til utvikling og effektivisering av lønnsområdet

Vi tilbyr

 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Lønn i h.h.t. tariffavtale og lokale særavtaler. 

Offentliggjøring

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. (Offentleglova § 25) 

Slik søker du

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.

Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju/tilsetting. Mottatte attester/vitnemål vil ikke bli returnert.

Kontakter

Navn: Mari-Anne Hornsletten
Tittel: Konsulent
E-post: marianne.hornsletten@bamble.kommune.no
Arbeid: 35 96 50 62

Navn: Kristin Alseth Hansen
Tittel: HR-sjef
E-post: kristinalseth.hansen@bamble.kommune.no
Arbeid: 959 08 018

Ansettelsesform

Fast

Søk nå