28/08/2017

Psykolog / kognitiv terapeut og Psykolog / psykologspesialist

  • Notodden kommune
  • Notodden, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Psykolog

Stillingsbeskrivelse

notoddenkommune_top.jpg 

SØKNADSFRIST: 29.08.2017


Psykolog/kognitiv terapeut, 100 %, Rask psykisk helsehjelp

Beskrivelse 

Rask psykisk helsehjelp (RPH) ble opprettet som prosjekt fra Helsedirektoratet i 2012, og er fra 2017 en del av kommunens forebyggende helsetjeneste. RPH er organisert sammen med Helsestasjons-/skolehelsetjenesten og Frisklivssentralen og holder til i Familiehuset på Sentrumskolen. 

RPH gir behandlingstilbud til innbyggere over 16 år med angst, lettere til moderat depresjon og søvnvansker. Tilbudet gis gjennom kurs, internettassistert behandling og samtaleterapi basert på kognitiv terapi. Notodden RPH er blant de ledende i landet på internettassistert behandling. 

Kort om stillingen 

Vi søker psykolog/kognitiv terapeut i inntil 100 % stilling i Rask psykisk helsehjelp fra november 2017. 

Arbeidsoppgaver 

Drifte og videreutvikle RPH-tilbudet i kommunen videre gjennom kursvirksomhet, terapeutiske samtaler og internettassistert behandling. 

Kvalifikasjoner 

Psykolog eller Kognitiv terapeut med minimum 3-årig helsefaglg høyskole og videreutdanning. 

Personlige egenskaper 

Vi ønsker en medarbeider som er engasjert, faglig oppdatert, har evne til å arbeide selvstendig og har gode samarbeidsevner. Terapeuten må være interessert i forebyggende helsearbeid, være ansvarsfull og bidra positivt i arbeidsmiljøet. Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr 

- Godt faglig miljø med spennende og varierte arbeidsoppgaver 
- Faglig veiledning 

Lønnsvilkår 

Lønn etter gjeldende regulativ. 

Søknad sendes 

Søknader på ledige stillinger sendes inn via elektronisk søknadsskjema i vårt rekrutteringsprogram. 

Etter søknadsfristen utløp utarbeides offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å unntas offentlighet, må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vurderes i henhold til Offentlighetslovens bestemmelser. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn, vil søkeren bli kontaktet før en eventuell offentliggjøring 

Kontakter 

Navn: Åshild Bergstøl 
Tittel: Virksomhetsleder 
E-post: ashild.bergstol@notodden.kommune.no 
Arbeid: 97050325 

Søknadsfrist: 29.08.2017 

Psykolog/psykologspesialist, 100 %, Helsestasjonen

Kort om stillingen 

Notodden kommune søker psykolog/psykologspesialist i 100 % stilling. Stillingen er knyttet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten og skal styrke kommunens psykiske helsearbeid rettet mot gravide, barn, unge og deres familier. Formålet med stillingen vil være å ha lavterskeltilbud til denne gruppen. Helsestasjonstjenesten er lokalisert sammen med barnefysioterapeuter, PPT og barnevern i Familiehuset. Under Helsestasjonstjenesten er også Frisklivsentral, Rask psykisk helsehjelp, Åpen barnehage og Støttekontakt/avlastning organisert. 

Psykologen vil jobbe sammen med disse i tillegg til barnehager og skoler. Kommunen har spennende prosjekter på gang der psykologkompetansen er viktig, blant annet BTI. 

Arbeidsoppgaver 

- Psykologen skal gi et lavterskeltilbud til gravide, barn og unge og deres familier. 
- Vi ønsker en psykolog som liker å arbeide i tverrfaglig team, som har pågangsmot og som tør å tenke nytt om hvordan tidlig helsehjelp kan tilbys ålgruppen. 
- Vi tenker at psykologen kan være et bindeledd mellom 1. og 2. linjetjenesten, tilby veiledning og være med i gjensidig kompetanseheving. 
- Samarbeid i Familiehuset er sentralt. 

Kvalifikasjoner 

- Psykolog/psykologspesialist 

Personlige egenskaper 

- Vi ønsker en medarbeider som er engasjert, faglig oppdatert, har evne til å arbeide selvstendig og med gode samarbeidsevner. Psykologen må være interessert i forebyggende helsearbeid, være ansvarsfull og bidra positivt i arbeidsmiljøet. 
- Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr 

- Godt faglig miljø med spennende og varierte arbeidsoppgaver. 
- Faglig veiledning. 

Lønnsvilkår 

- Etter avtale. 

Søknad sendes 

Søknader på ledige stillinger sendes inn via elektronisk søknadsskjema i vårt rekrutteringsprogram. 

Etter søknadsfristen utløp utarbeides offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å unntas offentlighet, må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vurderes i henhold til Offentlighetslovens bestemmelser. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn, vil søkeren bli kontaktet før en eventuell offentliggjøring 

Kontakter 

Navn: Åshild Bergstøl 
Tittel: Virksomhetsleder 
E-post: ashild.bergstol@notodden.kommune.no 
Arbeid: 97050325 

Søknadsfrist: 29.08.2017

Ansettelsesform

Fast

Søk nå